Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Přívrat se bude konat dn

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Přívrat se bude konat dnDatum konání:
26.3.2009

OZNÁMENÍ
Městský Úřad Česká Třebová, odbor rozvoje města a investic jako úřad Územního plánování příslušný podle §6 zákona č. 183/2006 Sb., o Územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU PŘÍVRAT
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO A POSOUZENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍVRAT
se bude konat dne 27.4.2009 ve 13,00 hod. na OBECNÍM ÚŘADU Přívrat v zasedací místnosti.
Návrh Územního plánu Přívrat je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním Úřadu Přívrat a na Odboru rozvoje města a investic Městského Úřadu Česká Třebová, 3. patro budovy, č. dv. 370 od 13.3.2009 do 27.4.2009.
Návrh Územního plánu Přívrat je vystaven na internetové adrese www.ceska-trebova.cz/lnformace města a městského Úřadu / Rozvoj mesta.
Zveme dotčené orgány, sousední obce a obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována k účasti na veřejném jednání.
Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží. (Námitky mohou uplatnit nejpozději při veřejném jednání vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšnou stavbou, veřejně prospěšným opatřením a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Každý může uplatnit nejpozději při veřejném jednání připomínky).

www.ceska-trebova.cz


pecet_pruhl.png

17. 6. Adolf

Zítra: Milan
Kdy letos roztaje v Přívratu sníh?
a) 1. března
  
 2381
b) 1. dubna
  
 1444
c) 1. května
  
 1391
d) 1. června
  
 1360
e) neroztaje vůbec
  
 1268

Návštěvnost stránek

575356