Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

 Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

Správce OÚ

Obec Přívrat
sídlo správce: Přívrat 11, IČ: 00853984
telefon: 465585161, e-mail: ou@privrat.cz

Pověřenec pro OÚ

Ing. Jiří Kment, e-mail: kment@irot.cz , tel.: 604720062
v případě nepřítomnosti zastupuje Mgr. Karl Švercl, e-mail: svercl@irot.cz

Obec Přívrat zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými Nařízením EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Nejčastějším právním titulem pro zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám. Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví příslušný právní předpis.

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má právo kdykoli souhlas odvolat. Obec Přívrat nepředává osobní údaje do jiných států, zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení.

Uvedený správce osobních údajů zpracovává tyto osobní údaje

Název agendy

Účel zpracování

Rozsah zpracovávaných OÚ

Zákonnost zpracování

Doba zpracování

Příjemci OÚ

Evidence obyvatel

Evidence obyvatel

Jméno,  příjmení, adresa, r.č., místo narození

Zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

 

Administrativní pracovník

Místní poplatky

Místní poplatky

Jméno, příjmení, rok narození, adresa

Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Dle skartačního řádu

účetní

Kamerový systém

Kontrola sběrného místa

Video záznam

 

5 dní

starosta

Hromadné rozesílání SMS

Rozesílání informačních zpráv

Jméno, příjmení, číslo telefonu, e-mail

 

 

Administrativní pracovník, starosta

 

pecet_pruhl.png

17. 6. Adolf

Zítra: Milan
Kdy letos roztaje v Přívratu sníh?
a) 1. března
  
 2381
b) 1. dubna
  
 1444
c) 1. května
  
 1391
d) 1. června
  
 1360
e) neroztaje vůbec
  
 1268

Návštěvnost stránek

575356