Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky OÚ Přívrat

vyhlasky.jpg

Vyhlášky obce - Nařízení obceVeřejnoprávní smlouvy
Důležité zákony - Zákony pro lidi - Záchranný kruh
Úřední deska - Místní poplatky

Obecně závazné vyhlášky Obce Přívrat

 

 

platnost od

č.1/1998

O čistotě obce

1.4.1998

č.1/2007

Opatření obecné povahy - vymezení zastavěného území obce Přívrat (k.ú. Přívrat)

1.6.2007

č.1/2015

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Prívrat

15.3.2015

č.2/2015

Zrušení vyhlášek 2/2014 a 3/2014 o požární ochraně v obci.

15.5.2015

č.3/2015

O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

1.1.2016

č.2/2016

O nočním klidu

27.10.2016

č.1/2023 O místním poplatku ze psů 1.1.2024
č.2/2023 O místním poplatku z pobytu 1.1.2024
č.3/2023 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024
č.4/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
     

Nařízení Obce Přívrat

    platnost od
č.1/2015 Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v katastru obce 1.8.2015

 

Veřejnoprávní smlouvy Obce Přívrat

    platnost od
MUCT
16569/2020
Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 30.10.2020

 

Důležité zákony a usnesení

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ústavní zák. č. 1/1993 Sb.

Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Stejnopisy Sbírky zákonů naleznete na stránce http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Seznam datových schránek naleznete na adrese https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do
Správu dat jednotného identitního prostoru (JIP) naleznete na adrese: https://www.czechpoint.cz/spravadat/

Zákony pro lidi

Praktický průvodce zákony a předpisy

www.zakonyprolidi.cz

Osobní doklady a další lejstra 

Jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu, informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.

Užitečné odkazy Ministerstva vnitra ČR "občan na úřadě" a "osobní doklady"
najdete na úřední desce.

Poradce v krizových situacích

Život není peříčko - internetový průvodce v nesnázích
první pomoc a úrazy - každodenní rizika
požáry - mimořádné události

infobox.zachranny-kruh.cz/

kruh2.jpg

 

 

pecet_pruhl.png

20. 6. Květa

Zítra: Alois

Aktuality

Kdy letos roztaje v Přívratu sníh?
a) 1. března
  
 2382
b) 1. dubna
  
 1445
c) 1. května
  
 1391
d) 1. června
  
 1363
e) neroztaje vůbec
  
 1273

Návštěvnost stránek

575602