Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

info.jpg

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Přívrat

2. Důvod a způsob založení

Obec Přívrat (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne *DD.MM.RRRR* ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Přívrat
  Přívrat 11
  560 02 Česká Třebová

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Přívrat
  Přívrat 11
  560 02 Česká Třebová

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 465 585 161
  mobilní telefon: +420 721 101 201

 • 4.5 Čísla faxu

   fax: není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.privrat.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ou@privrat.cz
  starosta: jan.stransky@privrat.cz

 • 4.8 Datová schránka

  xria3vf

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2418881369/0800

6. IČ

00853984

7. DIČ

 CZ00853984

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Další informace:

Poskytnuté informace:

 

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

pecet_pruhl.png

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila
Kdy letos roztaje v Přívratu sníh?
a) 1. března
  
 2373
b) 1. dubna
  
 1434
c) 1. května
  
 1379
d) 1. června
  
 1350
e) neroztaje vůbec
  
 1245

Návštěvnost stránek

573697